Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

härsadverbhärs och tvärs in all directions, this way and that wayhärs och tvärs genom (över)… vanl. all over…
tvärsadverbse äv. ex. under härs, korstvärs igenom (över) right (straight) through (across)tvärs över gatan äv. cross…, walk across…bo tvärs över gatan live just across (on the opposite side of…)sjö. abeamtvärs om babord abeam to port
© NE Nationalencyklopedin AB