Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

härifrånadverbfrom here; från denna (detta) from this (it, them)ut härifrån out of it; ut ur rummet etc. out of this room etc.ut härifrån! försvinn get out of here!gå (resa) härifrån leave here
styckesubstdel, avsnitt etc. piece, part, bit; textavsnitt passage; som börjar med ny rad paragraphvi fick gå ett stycke av vägen we had to walk part of the wayett gott stycke härifrån a fair distance from hereett gott stycke in på 2000-talet well into the 21st centurybilen gick bara ett litet stycke the car went a short wayi stycken sönder in pieces, brokenslå ngt i stycken knock sth to piecesfem stycken apelsiner five orangesvi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a few10 kronor stycket 10 kronor eachmusikstycke piece, piece of music; teaterstycke playi många stycken avseenden in many respects
vägsubstroad; stig path; t.ex. riktning, utveckling, sträcka wayen timmes väg att gå härifrån one hour's walk from herevägen till framgång the way to success, the road to successallmän väg public roadgå (resa) sin väg go away, leavevägen rakt fram go right on, walk right on, follow the roadresa (ta) vägen över Paris go via Paris, go by way of Parisvart har hon tagit vägen? where has she gone?stå i vägen för ngn stand in sb's waynågot i den vägen something like thatvara på väg till… be on one's way to…följa ngn en bit på vägen accompany sb part of the waystanna på halva vägen stop half-wayjag var just på väg att säga det I was about to say itinte på långa vägar not by a long way; vard. not by a long chalkhur ska man gå till väga? how is one to go about it?ur vägen! get out of the way!vid vägen vägkanten on the roadside, by the roadside
© NE Nationalencyklopedin AB