Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

häradverbhere; där therehär bakom mig here behind mehär i huset in this househär i landet in this countryflickan här this girlhär bor jag this is where I livehär har du! var så god! here you are!här har du boken! here's the book!här och där (var) here and there
rörigadjektivmessyvad här är rörigt! what a mess!
härnereadverbhär down (below) here; där down (below) there
härhemmaadverbat home; hos mig (oss) in this househär i landet in this country
2 ekaverbechodet ekar här there is an echo here
lessadjektivvard.jag är less på det här I'm sick and tired of this
dittillsadverbtill then, up to then; så här långt so far
bottenrekordsubstdet här är bottenrekord this is a new low
hittillsadverbup to now, up till now, hitherto; så här långt so far
1 ovanprepositionabove, over
adverbabovehär ovan abovesom ovan as above
© NE Nationalencyklopedin AB