Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hänsynsfulladjektiv~tconsiderate <mot to (towards)>; thoughtful
hovsamadjektiv~t, ~mamoderate; hänsynsfull considerate
taktfulladjektiv~tfinkänslig tactful; hänsynsfull discreet
grannlagaadjektivoböjl.finkänslig tactful; hänsynsfull considerate; diskret discreet; ömtålig (om sak) delicate
försyntadjektiv=hänsynsfull considerate, tactful, discreet; delicate äv. om t.ex. fråga; tillbakadragen unobtrusive; blygsam modest
skonsamadjektiv~t, ~mamild lenient; hänsynsfull considerate; barmhärtig merciful; varsam carefulskonsam för ögonen restful to…
snälladjektiv~thjälpsam el. mots. till stygg good; vänlig kind; ~ och rar nice <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; godhjärtad kind-hearted; väluppfostrad well-behaved; hänsynsfull consideratesnälla Bo, får jag följa med? please Bo,…?snälla du… el. …[så] är du snäll el. var snäll och… …[please], will (would) you?, please…; spec. till barn …there's a good boy (resp. girl)
© NE Nationalencyklopedin AB