Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hänseendesubstrespecti tekniskt hänseende as regards technique, technically
hänsynsubstconsideration, regard; hänseende respectta hänsyn till ngt a) beakta take sth into consideration b) bry sig om pay attention to sthav hänsyn till av omtanke out of consideration formed hänsyn till beträffande with regard to; med tanke på considering
avseendesubstreferenceha avseende relate to, refer tohänseende respect; beaktande etc. considerationfästa avseende vid pay attention tointe fästa avseende vid pay no regard toi detta avseende from this point of view, in this respectmed avseende with respect to, as regardslämna ngt utan avseende disregard sth
© NE Nationalencyklopedin AB