Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hänförelsesubstantiv~nrapture, enthusiasmtala med hänförelse om talk rapturously about, gush about
förtjusningsubstantiv~englädje delight <över at>; entusiasm enthusiasm; hänförelse enchantment
lidelsesubstantiv~n, ~rpassion; hänförelse fervour, ardour, enthusiasmmed lidelse äv. passionately
jubelsubstantivjublethänförelse rejoicing; triumferande exultation; glädjerop shout[s (pl.)] of joy, enthusiastic cheering (cheers (pl.)) <över at>; munterhet hilarity, merrimentdå brast jublet lös[t] then a storm of cheering burst forth
dämpatransitivt verb~de, ~tmera eg.:allm. moderate; starkare subdue; ljud äv. deaden, muffle; ljus äv. reduce; färg[ton] äv. tone down, soften; bildl.:iver, hänförelse m.m. damp [down], moderate, put (cast) a damper on, cool; vrede el. sorg mitigate; smärta alleviate, deadendämpa en boll sport. trap (kill) a balldämpa farten reduce speeddetta dämpade stöten (chocken) that cushioned (softened) the shockdämpa radion turn down the radio
© NE Nationalencyklopedin AB