Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

händelsesubstoccurrence; viktigare event; obetydligare incidentav en ren händelse by mere accident, by mere chancejag såg det av en händelse I happened to see itför den händelse att hon kommer in case she comesi händelse av eldsvåda in the event of a fire
dramasubstteat. dramasorglig händelse tragedy
bevakaverbhålla vakt vid guardtillvarata look afternyhet el. händelse cover
© NE Nationalencyklopedin AB