Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

händelsesubstantiv~n, ~rtilldragelse:allm. occurrence; viktigare event; obetydligare incident; episod episodevara (stå) i händelsernas centrum be at the centre of events (things), hold the centre of the stagetillfällighet coincidenceav en [ren] händelse by [mere] accident (chance)fall caseför (i) den händelse att han skulle komma in case he comes (should come)i händelse av eldsvåda in the event of fire, in case of firei alla händelser at all events, in any case
dramasubstantiv~t, dramerdrama; uppskakande händelse tragedy
dagsfärskadjektiv~tabsolutely fresh; (pred. äv.) fresh todayen dagsfärsk händelse a quite recent event
skeendesubstantiv~t, ~n[händelse]förlopp course [of events]; fortskridande development; process process
begivenhetsubstantiv~en, ~erböjelse addictedness < to>; förkärlek fondness < for>stor händelse event
tragiksubstantiv~entragisk händelse o.d. tragedykrigets tragik the tragic nature of war
förloppsubstantiv~et, =tids lapsehändelse~ course of events; skeende course
intermezzosubstantiv~t, ~nmellanspel,äv. mus. intermezz|opl. -i el. -oshändelse incident
tillfällighetsubstantiv~en, ~ertillfällig händelse (omständighet) accidental occurrence (circumstance); slump chance; slumpartat sammanträffande coincidenceav en [ren] tillfällighet by pure chance, by sheer accident, quite accidentally
omskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitåterge med andra ord paraphraseen mycket omskriven händelse a much discussed…, a…about which a great deal has been written
© NE Nationalencyklopedin AB