Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hälftsubsthalfpl. halvesbetala hälften var pay half each, go halveshälften så stor som half as large as
halvasubsthälft halfpl. halveshalvan andra snapsen el. ungefär the second glass
äktaadjektivmotsats: falsk genuine; autentisk authentic; om silver etc. real; uppriktig sincere; sann el. verklig trueäkta hälft better halfäkta makar husband and wife, man and wifeäkta par married couple, husband and wifedet äkta ståndet the married state
© NE Nationalencyklopedin AB