Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

häftigadjektiv~tvåldsam violent; om t.ex. smärta äv. acute, severe; hetsig hot; om t.ex. dispyt äv. heatedett häftigt oväder (regn) a violent storm (heavy downpour)en häftig rörelse a sudden movementspeciellt i fråga om person:hetlevrad hot-headed, hot-tempered; lättretad quick-tempered, hasty; upphetsad exciteden häftig motståndare till… a violent opponent of…han blir [lätt] häftig he loses his temper [easily]vard., bra great, cool, awesome
regnskursubstantiv~en, ~arshower [of rain]; häftig downpour
lättretligadjektiv~tirritable, irascible; lättstött touchy; häftig quick-tempered
bryskadjektiv~tbrusque, curt; häftig el. oväntad abrupt
lidelsefulladjektiv~tallm. passionate; om tal impassioned; friare äv.:brinnande ardent; intensiv fervent; häftig vehement
häftigtadverbviolently osv.; jfr häftigandas häftigt breathe quicklykoka häftigt boil fast (fiercely)hjärtat slår häftigt …beats excitedly (abnormally fast)
hetsigadjektiv~thäftig el. om t.ex. lynne el. ord hot; om t.ex. dispyt äv. heated; hetlevrad hot-tempered; lättretad hot-headed, hasty; om persons tal el. uppförande äv. impetuousjäktig bustling
rasandeadjektivoböjl.ilsken furious <på ngn över ngt with sb about sth; på ngn för att + sats with sb for + ing-form>; raging <på ngn (över ngt) against sb (at sth)>bli rasande fly (get) into a rage (passion); vard. see redsnabb furious, terrific; häftig vehement, fierce; våldsam violent, tempestuousadverbvard., väldigt awfully; kolossalt tremendously
stingsubstantiv~et, =stick:av t.ex. bi sting; av mygga bite; bildl. pang; häftig smärta äv. twingejag kände ett sting i hjärtat bildl. I felt a pangfart och kläm drive, zest; snärt sting, bitetappa stinget äv. go soft
uppgörelsesubstantiv~n, -görelseravtal agreement; överenskommelse äv. arrangement, settlement; affär transactionträffa en uppgörelse come to (make) an agreementuppgörelse i godo amicable arrangementavräkning settlement [of accounts]ha en uppgörelse med ngn settle up (get even) with sb äv. bildl.meningsutbyte controversy, dispute; scen scene, showdowndet blev en häftig uppgörelse mellan dem matters came to a real head between themvidräkning reckoning
© NE Nationalencyklopedin AB