Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 häcksubstantiv~en, ~arplanterad hedgebilda häck bildl. form a lanevid häcklöpning hurdle110 m häck 110 metres hurdleslöpa häck hurdle
2 häcksubstantiv~en, ~ar, ha häcken full vard. be up to one's ears in work
3 häcksubstantiv~en, ~arsjö. stern-railvard., rumpa behind, backsideta dig i häcken! up your arse (amer. ass)!, up yours!
oklipptadjektiv=uncut; om t.ex. skägg, häck untrimmed; om gräsmatta unmown; om film unedited
tuktatransitivt verb~de, ~tåld., hålla i tukt o. lydnad chastise, discipline, castigateforma (t.ex. träd, häck) prune; träd äv. lop
planteratransitivt verb~de, ~tplant; t.ex. häck setplantera…i en kruka pot…plantera…med skog afforest…plantera om eg.el.bildl. transplant; eg. äv. replant; krukväxt repotplantera ut växt plant (set) [out]; i rabatt bed outplantera ut fisk i en damm stock…with fish
putsatransitivt verb~de, ~trengöra t.ex. fönster clean; polera polish; klippa [ren] t.ex. hår el. naglar el. häck trimputsa ett rekord improve on a record, better (i lopp o.d. äv. lower) a recordputsa skor clean (polish, vard. shine) shoesputsa av clean; polera polish; give…a polish; hastigt o. lätt t.ex. fönster el. skor give…a wipe-overputsa upp clean (polera polish) uprappa plaster; med grov puts roughcast
hindersubstantivhindret, =allm. obstacle <för to>; svårighet äv. impediment; fördröjande ~ äv. hindrance; blockerande ~ äv. obstruction; sport.:häck o.d. fence, hurdle; dike o.d. äv. ditch; jfr äv. hinderlöpninglägga hinder i vägen för ngn put (place) obstacles in sb's waydet möter inget hinder there is nothing against it (no objection to that)det möter inget hinder att du… there is nothing to prevent (is no objection to) you + ing-formta ett hinder sport. take (clear) an obstacle (a fence etc.)
1 klippatransitivt verbklippte, klipptallm. cut; naglar äv. pare; gräs mow; vingar clip; får shear; biljett clip, punch; putsa, t.ex. skägg, häck trim; figurer o.d. cut out; film cutklippa håret få håret klippt have one's hair cutklippa [håret på] ngn cut sb's hairsom klippt och skuren för det arbetet (till att (+ inf.)) just cut out for…(for + ing-form)nu är det klippt! vard. that's torn (done) it!, we've had it!intransitivt verbklippte, klipptklippa med ögonen blinkklippa med öronen twitch one's earsklippa ut och klistra in data. cut and pastereflexivt verbklippte, klipptklippa sig få håret klippt have one's hair cut
partikelverbklippa avcut (hastigt snip) off; itu cut…in two; avbryta, t.ex. sina förbindelser sever; t.ex. samtal cut…short, put a stop toklippa bortcut off (away)klippa itu ngtcut…in two (half)klippa nedt.ex. en häck trim downklippa sönder ngtcut…[all] to pieces (bits)klippa tillklippa till efter mönster o.d. cut outklippa till ngn land (give, dot) sb oneklippa uppcut open, slitklippa ur (ut) ngtcut (clip)…out <ur en tidning of a newspaper>
© NE Nationalencyklopedin AB