Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gungasubstswing
verbi gunga etc. swing; på gungbräde seesawvagga rockom t.ex. mark totter; svaja under ngns steg rock
vickaverbvara ostadig wobble, be unsteady; gunga rock, sway
verbvard.,se vikariera
vippaverbswing up and down; guppa bob up and down; gunga seesawvippa på stjärten wag one's tailvippa på stolen tilt one's (the) chair
sviktaverbböja sig bend; vackla totter; gunga shakeom t.ex. tro waver; om t.ex. krafter, motstånd give way, yieldmed aldrig svikta engergi with never-failing energy
© NE Nationalencyklopedin AB