Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gungasubstantiv~n, gungorswingintransitivt verb~de, ~ti t.ex. gunga swing; på gungbräda seesaw; i gungstol el. vaggael.på vågor rock; om t.ex. mark el. äv. bildl. quake, tottersitta och gunga på stolen sit tilting one's chairkänna marken gunga under fötterna bildl. feel the ground tottering beneath one's feettransitivt verb~de, ~tperson give…a swing; ge fart, puffa på push; ett barn på t.ex. knät dandle
gungningsubstantiv~en, ~arswinging osv.; jfr gunga; swing, rocksätta ngt i gungning set sth rocking; t.ex. samhället rock sth [to its foundations]
sviktaintransitivt verb~de, ~teg.:böja sig bend; ge efter give way, sag, yield; svaja under ngns steg sway up and down; ge svikt be springy (resilient); vackla totter; gunga quake, shake, rock; bildl.:om t.ex. tro waver
vippasubstantiv~n, vipporpuder~ puff; damm~ feather dusterbot. panicleintransitivt verb~de, ~tswing up and down; gunga seesaw; amer. äv. teeter; guppa bob; t.ex. om plym wavevippa med foten swing one's footvippa på stjärten wag one's tail
vickaintransitivt verb~de, ~tvara ostadig wobble, be unsteady; gunga rock, swayvicka med tårna wiggle one's toesvicka på båten rock the boat, make the boat rockvickaskaka på ngt shake sth, set sth rockingvicka på foten wag one's footvicka på höfterna sway (waggle) one's hipssitta och vicka på stolen sit tilting (swinging on) one's chair
partikelverbvicka omkullitr. tip (tilt) overtr. tip (tilt)…over, upsetvicka tillitr. tip up; om båt äv. give a lurch
fartsubstantiv~en, ~erhastighet:allm. speed, rapidity (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastakt rate; tempo pace; sjö., 'rörelse framåt' headway, wayfull fart framåt! full speed ahead!bestämma farten set the pacefart gather speed (momentum); sjö. make headway, gather wayge fart på gunga pushminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itöka farten speed up, increase (put on) speed, accelerate; vid löpning o.d. step up the paceav bara farten automatically; ofrivilligt unintentionallyi (med) full fart at full (top) speed
gång el. rörelsemedan du ändå är i farten while you are at iti fartensedan klockan sju up and about…
hast el. liv el. 'kläm' verve, swing; impetus, push; go, dash; vard. pep; jfr ex.det är ingen fart i honom he is without any go (dash, vard. pep)sätta fart på ngt give an impetus to sth; blåsa liv i put life into sthsätta fart på saker och ting get things moving (going), speed things upförsäljningen har tagit fart [the] sales have received an impetus (have boomed)det går med full fart it's going like a house on fire, it's going great guns
© NE Nationalencyklopedin AB