Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

guldsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgoldha ett hjärta av guld have a heart of goldlova ngn guld och gröna skogar promise sb the moon (the earth)skära guld med täljkniv coin money, make money hand over fist~et, =sport.ta guld take gold, take a gold medal
doublésubstantiv~nguld~ rolled gold
manglatransitivt verb~de, ~ttvätt o.d. mangle; guld o.d. beat, hammer
1 barrsubstantiv~en, ~ergymn. parallel bars (pl.)guld- el. silvertacka bar
karatsubstantiv~en el. ~et, =carat18 karats guld 18-carat gold
morgonstundsubstantiv~en, ~er, morgonstund har guld i mund ordst., ung. the early bird catches the worm
3 tackasubstantiv~n, tackorav järn el. bly pig; av guld el. silver bar, ingot; av stål billet
glimmaintransitivt verb~de, ~tgleam; svagare glimmer; glittra glitter; om t.ex. dagg glisten <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>allt som glimmar är inte guld all that glitters is not gold
gylleneadjektivoböjl.guldliknande golden; av guld gold; ibland goldengå den gyllene medelvägen strike the golden mean (a happy medium)gyllene snittet mat. the golden sectiongyllene tider palmy days
stämpelsubstantiv~n, stämplarverktyg stamp; gummi~ rubber stamp; för mynt dieavtryck stamp; på guld el. silver hallmark båda äv. bildl.; post~ postmark; på varor o.d. brand, mark; bildl.:etikett, beteckning label, stamp; status cachethan har fått en stämpel på sig som… he has been branded (labelled) as…
© NE Nationalencyklopedin AB