Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

guldsubstgold; se äv. blå-för sammansättningar
gylleneadjektivgoldenav guld vanligen gold
3 tackasubstav guld, silver bar, ingot
karatsubstcarat18 karats guld 18-carat gold
morgonstundsubstmorgonstund har guld i mund the early bird catches the worm
täljknivsubstsheath knifeskära guld med täljkniv make money hand over fist
stämpelsubstverktyg stamp; gummistämpel rubber stampavtryck stamp; på guld, silver hallmark; poststämpel postmark; inbränd brand, mark
glanssubstlustre; av siden etc. gloss; av guld glitter; pålagd shinesken brillianceprakt splendour, magnificenceklara ngt med glans come out of sth with flying colours
hittaverbfindhitta a) tänka ut think of, hit on b) dikta ihop make upfinna vägen find the way; känna vägen know the wayt.ex. guld, olja strike
© NE Nationalencyklopedin AB