Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gudsubstantiv~en, ~argod, deity, divinityGud [Fader] God [the Father]Herre gud! Oh my God!, Good Heavens (God)!han är inte Guds bästa barn he's no angel [exactly]Gud nåde dig om… God help you if you…var tyst för Guds skull! …for goodness' (God's, Heaven's) sake!det vete Gudarna! God (Heaven) knows!det var en syn för gudar …a sight for sore eyes
gudomlighetsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgud divinity, deity~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasegenskap divineness
hädatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~t   (äv.häda Gud) blaspheme
nådetransitivt verbpresens konjunktivGud nåde dig, om du… God help you if you…
smädatransitivt verb~de, ~tabuse; förtala defame; häda el. t.ex. Gud blaspheme
skapelsesubstantiv~n, ~rcreation; abstr. äv. makingskapelsen när Gud skapade universum the Creation; världen äv. nature, the universe
anropatransitivt verb~de, ~tcall; tele. call up; mil. challenge; sjö. hailbönfallaanropa Gud om hjälp invoke the help of God
avbildsubstantiv~en, ~errepresentationsin fars avbild the very image of his (her osv.) fatherGud skapade människan till sin avbild …in His own image
bönhöratransitivt verb-hörde, -hörtbönhöra ngn grant (hear) sb's prayerhan blev bönhörd he had his request granted; av Gud his prayer was granted
anbefallatransitivt verb-befallde, -befalltålägga enjoin <ngn ngt sth upon sb>, charge <ngn att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb to + inf.>han anbefalldes vila he was ordered restrekommendera recommendrelig.anbefalla sin själ åt Gud commend one's soul to God
© NE Nationalencyklopedin AB