Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 gruvareflexivt verb~de, ~t[gå och] gruva sig för ngt dread (be dreading) sth
1 gruvasubstantiv~n, gruvormine; kol~ äv. pit
exploateratransitivt verb~de, ~texploit äv. utsuga; gruva el. patent el. uppfinning äv. work; vattenkraft o.d. äv. harness, utilize; mark develop; naturtillgångar äv. tap, develop; ngns godtrogenhet m.m. äv. trade upon
våndasintransitivt deponensverbvåndades, våndatssuffer agony (agonies), be in agony (anguish)våndasgruva sig inför ngt dread sthvåndas över slita med ngt go through agonies over sth, wrestle with sth
bearbetatransitivt verb~de, ~tmera eg.: a) upparbeta:t.ex. gruva work; jord cultivate; deg work, knead b) förarbeta:råvaror work [up], dress; med verktyg äv. toolfriare: a) genomarbeta el. t.ex. vetenskapligt material work up, treat, arrange b) försöka inverka på try to influence, work [up]on c) omarbeta:teat. el. radio. adapt <för for>; bok o.d. äv. work over, revise, recast; mus. arrange <för for> d) data. process e)bearbeta en marknad work up a market
© NE Nationalencyklopedin AB