Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grupparbetesubstantiv~t, ~nteamwork, group-work (båda endast sg.)skol. group project
redovisningsubstantiv~en, ~arallm. account; räkenskapsbesked statement of account[s]; statistik. returnredovisning av ett grupparbete skol. account of a group project
redovisatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tresultat o.d. showredovisa [för] ngt account for sth osv.redovisa ett grupparbete skol. give an account of a group projectårsvinsten redovisas med… uppges till the profit for the year is returned at…
© NE Nationalencyklopedin AB