Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gruppsubstgroup; klunga cluster
klungasubstgrupp group; skock bunch
församlingsubstgrupp människor assemblykyrkl. congregation; mindre distrikt parish
kollektivanslutenadjektivkollektivansluten grupp group affiliated as a body
ressällskapsubstperson travelling companion; grupp party of tourists
stallsubstbyggnad stable; för cykel shedgrupp racerförare etc. stable
samlingsubstav personer gathering, crowdgrupp groupav t.ex. böcker, mynt collectionlugn composure
koppelsubsthundkoppel lead, leashhållas i koppel be kept on a lead (a leash)grupp hundar pack of hounds
missgynnaverbmissgynna ngn treat sb unfairly, be unfair to sben missgynnad grupp a disadvantaged group
2 ompreposition'omkring' round; spec. amer. aroundha en halsduk om halsen have a scarf round one's neckfalla ngn om halsen fall on sb's neckjag är kall om händerna my hands are coldom läge ofnorr om north ofpå, om tidom dagen (dagarna) in the daytime, by daytvå gånger om dagen twice a dayom fredagarna on Fridaysom morgnarna in the morningåret om all the year roundinom, om tidom ett år in a year, in a year's timei dag om sex veckor six weeks from today'angående' etc. about, ofhistorien om the story about (of)'över' (ämne etc.) onföreläsa om lecture on'på', om antalen grupp om 40 personer a group of 40 people
adverb'omkring'en bok med papper om a book wrapped in paperhelt om! about turn!höger om! right turn!'på nytt'måla om repaintmånga gånger om many times overgöra om re-make
© NE Nationalencyklopedin AB