Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grundvalsubstantiv~en, ~arfoundation; bildl. äv. groundwork, bas|ispl. -esskakas i sina grundvalar be shaken to its (resp. their) [very] foundationsgrundval av on the basis of
förutsättningsubstantiv~en, ~arvillkor condition, prerequisite <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; vad som krävs requirement; grundval bas|ispl. -eskvalifikation qualificationha alla förutsättningar att lyckas have every chance of succeedingsakna förutsättningar för ngt lack the [necessary] qualifications (prerequisites) for sthskapa förutsättningar för create opportunities forunder förutsättning att… på villkor att on condition (the understanding) that…; förutsatt att on the assumption that…
1 grundsubstantiv~en, ~ergrundval el. underlag foundation <till of>; hus~ äv. foundations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbottenyta el. bakgrund ground; bildl. äv. basispl. baseslägga grunden till lay the foundations (bildl. äv. basis) ofbygga upp ett företag från grunden build up a company (business) from the bottompå vetenskaplig grund on a scientific basis, on scientific linesligga till grund för form the basis of; om princip o.d. underliehuset brann ner till grunden …burnt (was burnt) down to the ground
friare el. i vissa uttr.i grund fullständigt entirely, totally, completely, utterlyi grunden el. i grund och botten i själ och hjärta at heart, basically, essentially; i alla fall after all; faktiskt in reality
mark groundfå gå från gård och grund have to give up one's worldly possessions (all one owns)
skäl reason, ground[s (pl.)] <till for>; orsak cause <till of>; bevekelse~ motiveha sin grund i ngt bero på be due to sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account of, because of, owing to; till följd av as a result (consequence) ofstängt på grund av reparation closed for repairs
© NE Nationalencyklopedin AB