Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grundligadjektiv~tallm. thorough äv. om person; gedigen solid, sound; ingående close; noggrann careful; genomgripande thoroughgoing
genomgripandeadjektivoböjl.sweeping, radical; grundlig thorough
grundligtadverbthoroughly osv.; jfr grundlig; fullständigt completely, utterly
grundlighetsubstantiv~enthoroughness osv.; jfr grundlig; solidity, care
lärdomsubstantiv~en, ~arvetande learning, scholarship; grundlig äv. erudition'läxa' lessondra (ta) lärdom av… learn from…
omsorgsfulladjektiv~tallm. careful; noggrann äv. painstaking, precise; samvetsgrann scrupulous, conscientious; grundlig thorough; i detalj utarbetad o.d. elaborate
radikaladjektiv~tradical; genomgripande äv. fundamental, sweeping; grundlig thorough; om t.ex. kur el. medel äv. drasticsubstantiv~en, ~erradical; reformivrare reformer; polit. äv. extremist, leftist, left-winger
ordentligadjektiv~tordningsam orderly, methodical; noggrann careful, accurate <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>; välartad well-behaved; anständig decent, nice; prydlig neat; proper tidyfriare:riktig proper; rejäl real, regular; grundlig thorough, sound, goodjag har fått en ordentlig förkylning …a terrible (awful) coldett ordentligt mål mat a square mealen ordentlig smäll slag a nasty bang (knock)
ingåendeadjektivoböjl.bildl.:grundlig el. t.ex. om förhör el. granskning el. studium thorough, close; t.ex. om kännedom äv. intimate; t.ex. om beskrivning el. redogörelse detailed; uttömmande el. t.ex. om samtal el. undersökning exhaustivebokf.se ingående saldounder saldoadverbthoroughly etc.; jfr ingåendeovankritisera (diskutera) ngt ingående criticize (discuss) sth in detail
© NE Nationalencyklopedin AB