Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grundligadjektivthorough; ingående close; noggrann careful
ingåendeadjektivgrundlig thorough, detailed
omsorgsfulladjektivcareful; grundlig thorough
radikaladjektivradical; grundlig thorough
substperson radical
ordentligadjektivorderly, methodical; prydlig neat; proper tidyriktig proper; rejäl real; grundlig thoroughjag har fått en ordentlig förkylning I've caught an awful coldett ordentligt mål mat a square meal
© NE Nationalencyklopedin AB