Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grundläggatransitivt verb-lade, -lagtfound, lay the foundation[s] (bildl. äv. basis) of; jfr grunda
grundatransitivt verb~de, ~tgrundlägga found; affär el. tidning äv. establish, set up; inrätta institutestödjagrunda sin mening på base one's opinion ongrundmåla primereflexivt verb~de, ~tgrunda sig rest (be based) < [up]on>
© NE Nationalencyklopedin AB