Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grundadadjektivgrundat, ~eväl~ el. om t.ex. farhåga well-founded; om misstanke äv. well-grounded; befogad el. om t.ex. anledning äv. good; rimlig reasonable
lösligadjektiv~ti vätska soluble, dissolvablelöst grundad, vag vague
erfarenhetsubstantiv~en, ~erexperience vanl. endast sg.; jfr ex.erfarenheten visar experience showsbli vis av erfarenheten learn (become wise) by experiencegrundad på erfarenhet based (founded) on experience, empiricaljag har gjort den erfarenheten att… experience has taught me that…, I have found that…en nyttig erfarenhet a useful lessonha stor erfarenhet have a great deal of experience, be very experiencedav [egen] erfarenhet from [personal] experienceenligt min erfarenhet (mina erfarenheter) as far as my experience goesbrist på erfarenhet lack of experience, inexperience
© NE Nationalencyklopedin AB