Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grovadjektivcoarse; obearbetad el. ungefärlig rough; tjock thick; ohyfsad rude <mot to>grova ansiktsdrag coarse featuresgrovt artilleri heavy artillerygrovt bedrägeri gross deceptionett grovt brott a serious crimei grova drag in rough outlinesett grovt fel a gross blunder, a grave blunderen grov lögn a great big liegrov röst gruff voice, rough voicegrov sjö heavy seagrovt tyg rough cloth, coarse cloth
© NE Nationalencyklopedin AB