Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

järngreppsubstiron grip
pennskaftsfattningsubsti bordtennis penholder grip
fästesubststöd, tag hold; fotfäste foothold, footingfäste get a hold, get a gripbefästning strongholdett starkt fäste för liberalerna a stronghold for the liberals
fattningsubstgrepp grip, holdför glödlampa socket, lamp holder; för t.ex. ädelsten settingbehärskning composurebehålla fattningen keep one's head; vard. keep one's coolförlora fattningen lose one's headbringa ngn ur fattningen disconcert sb, put sb out
greppsubstgrasp <i, om of>; hårdare grip; tag holdmetod methodvid brottning holdett klokt grepp a wise movejag får inget grepp om det I can't get the hang of it
gripaverbseize; t.ex. tjuv capture, catchgripa ngn i armen seize sb by the armgripa ngt el. gripa om ngt grasp sth, clutch sth, grip sthgripa tag i catch hold ofgripa efter ngt snatch at sthdjupt röra touch, move, affect
verb och partikelverbgripa sig an ngtset about sthgripa iningripa intervenehjälpande step in
tagsubstgrepp hold, grip, grasp; t.ex. simtag, årtag strokesläppa taget let gofatta (gripa, hugga) tag i catch hold oftag i get hold ofstund el. slagförsök själv ett tag have a go yourselfi första taget i första försöket at the first go; med detsamma straight offjag glömmer det inte i första taget I won't forget in a hurrytvå i taget two at a timejag ska resa bort ett tag I'll go away for a whiledet blev hårda tag för oss we had a tough time
© NE Nationalencyklopedin AB