Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gravitationsubstantiv~enfys. gravitation
tyngdlagensubstantivbest. sing.fys. the law of gravity (gravitation)
gravitationslagensubstantivbest. sing.fys. the law of gravity (gravitation)
tyngdkraftsubstantiv~entyngdkraft[en] fys. [the force of] gravity (gravitation); ~ens verkning gravitational pull
© NE Nationalencyklopedin AB