Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

granskaverbundersöka examine; besiktiga inspect; syna scrutinize; kontrollera t.ex. siffror check
synaverbbesiktiga inspect; granska examine
mönstraverbgranska inspect, scrutinizesjö. sign onmönstra av sign offtill militärtjänst be enlisted for military service
prövaverbtry, try out; undersöka test; granska examinepröva ngns tålamod try sb's patiencepröva sig fram feel one's waypröva try, try one's hand at
närmareadjektivnearer, closer; ytterligare furthernärmare detaljer further detailsjag vill ha ett hotell närmare stationen I want a hotel closer to (nearer, nearer to) the stationvid närmare bekantskap on closer acquaintance
adverbnearer, closer; t.ex. granska more closelynärmare bestämt more exactly, to be precisejag har tänkt närmare på saken I have thought the matter overnärmare kommentera ngt comment on sth in more detailklockan var ju närmare 10 it was nearly 10
prepositionnearer, closer to, nearer to; inemot close onnästan nearly
© NE Nationalencyklopedin AB