Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 grannsubstantivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse grand
2 grannadjektivgrantstilig, tjusig, iögonfallande magnificent; om t.ex. färg brilliant, dazzling; om t.ex. kvinna fine-looking
prunkandeadjektivoböjl.lysande dazzling, blazing, glowing; grann gaudy; bildl. el. om stil o.d. flowery, glitzy
grandsubstantiv~et, =smulainte göra ett skapande[s] grand not do a mortal thing (a stroke of work)lite grand (grann) t.ex. pengar just a little; t.ex. bättre just a triflevänta lite grand (grann)! wait a moment!, hang on!
vackeradjektiv~t, vackraskön o.d. el. allm. beautiful; förtjusande lovely; stilig el. ståtlig handsome; storslagen el. fin el. grann fine äv. iron.hon är inte direkt vacker men ganska söt …not exactly beautiful, but rather prettyett vackert arbete a beautiful (fine, good) piece of workvacker som en dag om kvinna [as] pretty as a picture, really lovely (beautiful)vacker tass! till hund give me your paw!vackra lovord high praise (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasencomiumsen vacker röst a beautiful (sångröst äv. fine) voicefrån den vackraste sidan from the best sideitalienska är ett vackert språk …a beautiful languagevackert [väder] beautiful (lovely, fine) weatherdet [här] var just vackert! iron. this is a fine (nice) thing!hon blir vackrare för varje dag she gets more beautiful (prettier) every dayansenlig el. om t.ex. summa considerable, good, handsome; om inkomst respectabledet kostar en vacker slant vard. …a pretty penny, …a fine lot of moneydet är vackert så! [it is] pretty good at that!
© NE Nationalencyklopedin AB