Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grandsubstantiv~et, =smulainte göra ett skapande[s] grand not do a mortal thing (a stroke of work)lite grand (grann) t.ex. pengar just a little; t.ex. bättre just a triflevänta lite grand (grann)! wait a moment!, hang on!
pampigadjektiv~tmagnificent, grand
konsertflygelsubstantiv~n, -flyglarconcert grand
storfurstesubstantiv~n, -furstargrand duke
storslagenadjektiv-slaget, -slagnagrand, grandiose, magnificent
storhertigsubstantiv~en, ~argrand duke
1 grannsubstantivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse grand
storvulenadjektiv-vulet, -vulnagrand, grandiose
storslamsubstantiv~men, ~markortsp. grand slamgöra storslam make a grand slam
storhertigdömesubstantiv~t, ~ngrand duchyStorhertigdömet Luxemburg the Grand Duchy of Luxemburg
© NE Nationalencyklopedin AB