Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grandsubstlite grand just a little, just a bit
storstiladadjektivgrand, grandiose
konsertflygelsubstconcert grand
storslagenadjektivgrand, grandiose, magnificent
storartadadjektivgrand, magnificent, splendid
pampigadjektivvard. magnificent, grand
högtidligadjektivallvarlig solemn; ceremoniell grand
flygelsubstpolit. wingstänkskärm på bil wing; amer. fendermusik. grand, grand piano
ståtligadjektivstorslagen grand, magnificent; imponerande:om person imposing; om t.ex. byggnad stately, impressive
präktigadjektivutmärkt fine, splendid, grand; stadig stout; tjock thicken präktig förkylning a proper cold
© NE Nationalencyklopedin AB