Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gråtatransitivt verb och intransitivt verbgrät, gråtitcry <efter for; för about; över over>; tyst äv. weep <över over>; snyfta sobgråta av glädje weep (cry) for joygråta av smärta cry with paingråta floder cry (weep) bucketsdet är så man kan gråta [åt det] it is enough to make one crygråta ut have a good crygråta sig till sömns cry oneself to sleepgråtande sa han… he said, in tears…
krokodiltårarsubstantiv i pluralcrocodile tearsgråta krokodiltårar shed (weep) crocodile tears
tjutaintransitivt verbtjöt, tjutithowl; vråla roar; om mistlur hoot; vard., gråta crytjuta av skratt howl (scream, shriek) with laughter
bölaintransitivt verb~de, ~tråma low, moo; ilsket el. t.ex. om tjur bellow; om t.ex. siren wail; vard., gråta howl
lipaintransitivt verb~de, ~tvard.gråta blubber, howlliparäcka ut tungan åt ngn stick one's tongue out at sb
sömnsubstantiv~ensleepha god sömn be a good (sound) sleeper, sleep wellgå i sömnen walk in one's sleep; vara sömngångare be a sleepwalkerprata i sömnen talk in one's sleepgråta sig till sömns cry oneself to sleep
grinaintransitivt verb~de, ~tvard.:gråta crygrina illa grimasera pull (make) [wry] faces, pull (make) a wry face <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknasmot (åt) at>grina upp sig screw up one's faceflina grin; hånle sneer <mot (åt)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>
glädjesubstantiv~njoy <över at>; nöje pleasure <över in>; förtjusning delight <över at>; [känsla av] lycka happiness; gagn el. nytta use; jfr nyttaglädjen stod högt i tak there was a lot of fun and games, there were lively goings-onjag har den stora glädjeen att (+ inf.) it is a pleasure for me to (+ inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasI have (take) great pleasure in + ing-formfinna glädje i att (+ inf.) delight (take pleasure) in + ing-formgråta (sjunga) av glädje weep (sing) for joyjag hör till min glädje att… I am glad to hear that…till stor glädje för föräldrarna to the [great] delight of his (her etc.) parents
spillatransitivt verb och intransitivt verbspillde, spillteg. betydelse spill, dropspill inte! take care you don't spill a drop!, don't spill it!det är inte värt att gråta över spilld mjölk it is no use crying over spilt milkbildl. waste, losespilla ord (tid) på ngt waste words on (time on el. over) sth, waste one's breath on sth
partikelverbspilla bort sin tid på struntsakerfritter away…spilla på sigspill something (kaffe some coffee) on one's clothes (over oneself)spilla utvinet spill…[out], slop…
sigreflexivt pronomenallm.:mask. himself; fem. herself; neutr. itself; pl. themselves; bl.a. syftande på pron. 'man' (eng. 'one') oneselfhan (en av pojkarna) försvarade sig he (one of the boys) defended himselfman måste försvara sig one must defend oneself, you must defend yourself
spec. fall: a) i adverbial med betonad rumsprep. vanl. him, her, it, them, onehon hade inga pengar på sig she hadn't any money on (about) her b)angivande ägaren o.d.han tvättade sig om händerna he washed his hands c)i ackusativ med infinitiv vanligen omskrivninghan (resp. hon) sa (förklarade) sig vara nöjd he said (declared) that he (resp. she said etc. that she) was… d)utan motsvarighet i eng.föreställa (inbilla) sig imagine, fancykänna sig trött feel tiredlära sig learnskrynkla sig crease, get creased e)gråta sig till sömns cry oneself to sleep f)med preposition[lite] rädd (vidskeplig) av sig [a bit] timid (superstitious)vi får ta frågorna var för sig …one by one, …separately, …individuallyhan lever i en värld för sig …of his ownhan hade ingenting på sig …nothing ongå hem till sig go home
© NE Nationalencyklopedin AB