Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gråtaverbcry <efter for; för about>; tyst weepgråta av glädje weep (cry) for joygråta ut have a good cry
grinaverbvard., gråta crygrina illa grimace
tjutaverbhowl; om mistlur hoot; vard., gråta cry
lipaverbvard.gråta howl, blubberlipa åt ngn räcka ut tungan stick one's tongue out at sb
börjaverbbegin, startdet börjar bli mörkt it is getting darkhon började gråta she began crying, she started crying, she began (started) to crytill att börja med to begin with, to start with, at firstbörja om begin (start) all over again
glädjesubstpleasure <över in>; stark. delight <över at>; lycka happinessgråta av glädje cry for joyhan antog mitt förslag med glädje he gladly accepted my proposalha mycket glädje av ngt (ngn) have a great deal of pleasure out of sth (sb)
lättadjektivej tung lighten lätt förkylning a slight coldmed lätt hand lightly; varsamt gentlyej svår easy, simplelätt som en plätt as easy as pieinte ha det lätt not have an easy time of ithan har lätt för språk he has a gift for languageshon har lätt för att gråta she cries easily
adverbej tungt lightly; lindrigt slightly, gently; litet somewhatta lätt på ngt take sth lightly; bagatellisera make light of sthej svårt easily; vard. easyman blir lätt trött one gets easily tired, one is apt to get tired
avprepositionofen del av tiden part of the timei nio fall av tio in nine cases out of tenett bord av ek an oak tablevad snällt av dig! how kind of you!agent byhuset är byggt av A. the house was built by A.orsakgråta av glädje cry for joyhan gjorde det av nyfikenhet he did it out of curiosityav brist på for want of, for lack ofav fruktan för for fear ofav ett eller annat skäl for some reason or otherav sig självhan gjorde det av sig själv a) he did it by himself b) självmant he did it of his own accorddet går av sig själv (självt) it runs by itself, it works by itselffrånen gåva av min fru a present from my wifejag ser av ditt brev att… I see from your letter that…
adverbbort, i väg, ned m.m. vanligen off; itu in two; avbruten broken
© NE Nationalencyklopedin AB