Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gråtsubstantiv~engråtande crying; tyst äv. weeping; snyftande sobbingbrista i gråt burst into tearsha gråten i halsen have a lump in one's throat
tandagnisslansubstantivoböjl., en, gråt och tandagnisslan wailing (bibl. weeping) and gnashing of teeth
krampaktigadjektiv~tmed.el.friare el. t.ex. gråt spasmodic, convulsivekrampaktigt försök desperate efforthålla sig krampaktigt fast i ngt hold on tight to sth
kvävatransitivt verbkvävde, kvävtallm. choke; om syrebrist el. rök äv. suffocate, stifle; om gas asphyxiate; eldel.med t.ex. kudde smother; gäspning el. gråt el. skratt stifle, smother; hosta el. opposition suppress; revolt quellvara nära att kvävas be almost choking (ready to choke) <av with>
bristaintransitivt verbbrast, brustitsprängas burst; om blodkärl äv. rupture; slitas (brytas) av break, snap; spricka el. ge vika give waybrusten blindtarm med.  ruptured appendixbrustna illusioner shattered illusionsmitt tålamod brast my patience gave waybrista i gråt burst into tearsbrista [ut] i skratt burst out laughing, burst into laughterfattas fall short, be wanting (lacking)brista i aktning äv. fail in respect
© NE Nationalencyklopedin AB