Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gränsaintransitivt verb~de, ~tgränsa till allm. border on; begränsas av be bounded by; bildl. äv. verge ondet gränsar till vansinne it borders (verges) on insanityländerna gränsar till varandra …have a common border
norrsubstantivoböjl.väderstreck the northhär uppe i Norr …the Northrakt (längst, borta) i norr due (farthest, out) northgränsa i norr och söder till… be bounded in the north and the south by…ett rum mot (åt) norr …to the (…facing) northstyra åt norr …north (northward[s])adverb[to the] north <om of>; jfr äv. norrifrån, norrut
© NE Nationalencyklopedin AB