Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

grälaintransitivt verb~de, ~ttvista quarrel, have words (a quarrel); träta squabble, wrangle <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith; omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>vara ovettig scold <på ngn sb; för for>gräla över ngt grumble about (over) sth
bannatransitivt verb~de, ~tgräla på scoldbanne mig! damn it!
kivasintransitivt deponensverbkivades, kivatsgräla quarrel, squabble; munhuggas wrangle <om about, as to>; tvista contend <om for>
tvistaintransitivt verb~de, ~tdispute, wrangle; gräla quarrel <om about>därom tvista de lärde on that point the learned disagree (doctors disagree)
brakaintransitivt verb~de, ~tcrash; knaka crackbraka ihop kollidera crash; gräla häftigt clash violently, have a first-class row; om t.ex. maskiner el. system break down, collapsebraka lös[t] break outbraka [sönder] crack
grälsubstantiv~et, =tvist quarrel; träta squabble, wrangle, tiff; amer. äv. spat <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (over)>; grälande quarrelling osv.; jfr gräla; quarrels (pl.)bråk row, barneymucka gräl pick a quarrel <med with>råka i gräl med ngn fall out with sb <om over>
bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
rykaintransitivt verbrök el. rykte, ryktavge rök smoke; osa reek; pyra smoulder; ånga steam, fumedammet ryker the dust is flying (whirling)det ryker ur skorstenen the chimney is smokingvard., gå förloraddär rök min sista hundring there goes…
partikelverbryka ihopfly at (go for) each other; gräla quarrel <om about>ryka indet ryker in the chimney is smoking [in here]ryka på ngnanfalla go for sb; antasta accost sb
© NE Nationalencyklopedin AB