Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grälsubstquarrel; upprörd diskussion argumentråka i gräl med ngn fall out with sb <om over>
1 muckaverbvard.mucka gräl pick a quarrel
uppgörelsesubstavtal agreement, arrangementträffa en uppgörelse come to an agreementavräkning settlement, settlement of accountsgräl dispute; scen scene
2 bråksubstbuller noise, rowgräl row, quarrelställa till bråk om ngt make a row (fuss) about sth, kick up a row (fuss) about sthkrångel trouble, fuss
© NE Nationalencyklopedin AB