Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gottgörelsesubstantiv~n, ~rersättning indemnification, compensation, recompense; skadestånd indemnity, damages (pl.) <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>
återbetalningsubstantiv~en, ~arrepayment; av pengar, lån refund; gottgörelse reimbursement
belöningsubstantiv~en, ~arreward; gottgörelse recompense, remuneration; utmärkelse award, prizesom belöning as a reward osv.
upprättelsesubstantiv~n, ~rgottgörelse redress, satisfaction; rehabilitering rehabilitationge ngn upprättelse redress sb's wrongs; rehabilitera ngn rehabilitate sbupprättelse obtain redress (satisfaction), be vindicated (righted)
vedergällningsubstantiv~en, ~arretribution äv. teol.; hämnd retaliation, reprisal, revengemassiv vedergällning mil. massive retaliationgottgörelse, belöning recompense, reward; lön requital
ersättningsubstantiv~en, ~argottgörelse compensation; för kostnader el. utgifter reimbursement, repayment; för arbete remuneration, recompense, payment; skadestånd damages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasunderstöd el. bidrag benefitersättning för förlorad arbetsförtjänst compensation for loss of earningsersättning i pengar pecuniary rewardutbyte replacementsurrogat substitute
© NE Nationalencyklopedin AB