Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gottfinnandesubstantiv~t, efter [ditt eget] gottfinnande as you think best
godtyckesubstantiv~tgottfinnandeefter [eget] godtycke at one's [own] discretionegenmäktighetrent godtycke pure arbitrariness
behagsubstantiv~et, =välbehag pleasure, delight; tillfredsställelse satisfactionfinna behag i take pleasure ([a] delight) in, delight ingottfinnandeefter behag at pleasure; som man vill at will (discretion), ad lib; alltefter smak [according] to tastetjusning charm; behagfullhet äv. graceha nyhetens behag have the charm of noveltykonkr.kvinnliga behag feminine charms
2 valsubstantiv~et, =allm. choice; utväljande äv. selection; eget val el. gottfinnande option; mellan två saker alternativedet finns inget annat val there is no alternativegöra (träffa) sitt val make one's choiceha fritt val have liberty of (have a free) choiceinte ha annat val än att… have no other choice (alternative) but to…, have no option but to…efter eget val according to choice, at one's own optionvara i valet och kvalet be on the horns of a dilemma, be faced with a difficult choice (decision)vara i valet och kvalet [om man ska gå eller inte] be in two minds [whether to…]genom omröstning election; själva röstandet voting, pollingdet blir allmänna val …a general electiondirekt (indirekt) val direct (indirect) voting (polit. election)hemliga val secret voting, a [secret] ballotförrätta val hold an election (elections)förrätta valet conduct (preside at) the electiongå (skrida) till val allmänna val go to the pollssegra i valet win the election; bli vald be elected
© NE Nationalencyklopedin AB