Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gottsubstse god
adverbwellgott och väl 50 personer a good 50 peoplelukta gott smell nice, smell goodsova gott sleep well, sleep soundlygöra så gott man kan do one's bestgott som ingenting practically nothinglättdet kan jag gott förstå I can very well understand thatgärnadet kan du gott göra you can very well do that (so)
väderkornsubstha gott väderkorn have a keen scent
påbråsubstha gott påbrå come of good stock
2 kapsubstfångst captureett gott kap a fine haul
föregåverbkomma före precedeföregå ngn med gott exempel set sb a good example
förvarsubsti gott förvar el. i säkert förvar in safe keeping
hantverksubsthandicraftett gott hantverk a good piece of workmanshipyrke trade
obegagnadadjektivunusedså gott som obegagnad as good as new
fyndsubstdet funna find; upptäckt discoverygöra ett fynd gott köp make a bargain
luktaverbsmell <på ngt at sth>det luktar gott it smells gooddet luktar rök it smells of smoke
© NE Nationalencyklopedin AB