Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knäsvagadjektivhon blev knäsvag she got shaky, she got weak in the knees
vidbrändadjektivgröten är vidbränd the porridge has got burnt
kissnödigadjektivvard.jag är kissnödig I've got to do a wee-wee, I've got to do a pee
klåfingrigadjektivhon är klåfingrig she can't leave things alone, she's always got to touch everything
urartaverbdegenerate <till into>matchen urartade the match got out of control
spåraverbfölja spåren av track, tracespåra upp track downspåra ur om tåg etc. leave the railsdiskussionen spårade ur the discussion got side-trackedfesten spårade ur the party got out of hand
2 nappsubstvid fiske bite; svag. nibble < at>polisen fick napp a) en ny ledtråd the police got a new lead b) hade tur the police got a lucky break
behövaverbneed, want, require; vara tvungen have to, have got totv:n behöver lagas the TV needs repairing
sjukskrivaverbjag har blivit sjukskriven I have got a doctor's certificate, I am on the sick list
besöksubstvisit; kortare callgöra besök hos ngn pay a visit to sb, pay a call on sbfå (ha) besök a) en besökare have (have got) a visitor; flera besökare have (have got) visitors b) en besökare på kort besök have (have got) a caller; flera besökare på kort besök have (have got) callersbesök av ngn be called upon by sb
© NE Nationalencyklopedin AB