Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gospelsubstantiv~n, = el. ~sgospel song
evangelieboksubstantiv~en, -böckerung. gospel book
evangelietextsubstantiv~en, ~ergospel text
julevangelietsubstantivbest. sing.the gospel for Christmas Day, the Christmas gospel
evangeliumsubstantivevangeliet, evangeliergospel äv. bildl.evangelium enligt Matteus Matteusevangeliet the Gospel according to St. Matthewpredika evangelium preach the Gospel
kungsordsubstantiv~et, =, det var kungsord för honom he took it for the gospel truth (as gospel)
Markusbibl. Markevangelium enligt Markus the Gospel according to St. Mark
Lukasbibl. Lukeevangelium enligt Lukas the Gospel according to St. Luke
Matteusbibl. Matthewevangelium enligt Matteus the Gospel according to St. Matthew
dagsenssubstantivoböjl.det är dagsens sanning it is gospel (the plain) truth
© NE Nationalencyklopedin AB