Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

godosubstantivoböjl., göra upp saken i godo …amicably, …in a friendly spiriten uppgörelse i godo an amicable settlementjag har…till godo hos dig you owe me…hålla till godo med make do withhåll till godo! tag för er! [please] help yourself (resp. yourselves)!
tillgodoadverbse till godounder godo
tillgodoräknareflexivt verb~de, ~t~ sig a) medräkna count [in], include b)räkna sig till godoför…tillgodoräknar vi oss ett arvode av 20 000 kronor the fee for…is 20,000 kronor
uppgörelsesubstantiv~n, -görelseravtal agreement; överenskommelse äv. arrangement, settlement; affär transactionträffa en uppgörelse come to (make) an agreementuppgörelse i godo amicable arrangementavräkning settlement [of accounts]ha en uppgörelse med ngn settle up (get even) with sb äv. bildl.meningsutbyte controversy, dispute; scen scene, showdowndet blev en häftig uppgörelse mellan dem matters came to a real head between themvidräkning reckoning
© NE Nationalencyklopedin AB