Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

godkännandesubstantiv~t, ~napproving osv., approbation, approval; admittance, acknowledgement, acceptance; jfr godkänna
1 tillståndsubstantiv~et, =tillåtelse permission, leave; godkännande sanction; bifall consent; skriftligt permit; tillståndsbevis licenceha tillstånd att (+ inf.) have [been granted] permission (have been authorized resp. licensed) to + inf.; be permitted (resp. licensed) to + inf.
antagandesubstantiv~t, ~n (mottagande osv.jfr anta); taking osv.; godkännande av t.ex. förslag acceptance, adoption, approval, passing; som t.ex. elev admissionförmodan o.d. assumption, presumption, supposition; förutsättning premiselösa antaganden vague suppositions (conjectures)
bifallsubstantiv~et, =samtycke consent, assent; godkännande approval; myndighets sanctionge sitt bifall till förslaget äv. assent to…, approve of…röna (vinna) bifall meet with (win) approval, find favourapplåder applause, acclamation; rop cheers (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasshouts pl. of applauseväcka stormande bifall create thunderous applause, bring the house down
© NE Nationalencyklopedin AB