Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

godkändadjektiv-käntapproved; som betyg passedicke godkänd failedväl godkänd passed with distinctionmycket väl godkänd passed with special distinctionbli godkänd [i examen] pass [one's examination]få godkänt obtain a pass
Gförk. för godkändskol. passed
IGförk. för icke godkändskol. failed
VGförk. för väl godkändskol. passed with distinction
MVGförk. för mycket väl godkändskol. passed with special distinction
klaratransitivt verb~de, ~teg.:göra klar clarify; strupen clearbildl.klara (ofta äv. klara av, upp): a) reda upp settle; ordna äv. arrange; lösa el. t.ex. problem solve, do; få…gjord get…done; gå i land med manage; lyckas med el. t.ex. en svår uppgift cope with, tackle…successfully; stöka undan do b) tåla:om person be able to stand; om sak be able to stand up to c)räddaklara…ur en knipa help…out of straitsdet ska jag nog klara! I'll take care of that (fix it)!klara sin examen pass (get through) one's examklara [sig igenom] krisen get through (overcome) the crisis; friare pull throughklara ut, se reda utunder reda
reflexivt verb~de, ~tklara sig reda sig el. t.ex. bra manage, get on (by), do; speciellt amer. make out; t.ex. utan hjälp (missöde) get along; bli godkänd i examen pass; rädda sig get off, escape; vid sjukdom pull throughhan klarar sig alltid i alla lägen he always falls on his feethan klarar sig nog! äv. he'll do all right!, he'll make it!, he'll pull it off!klara sig bra i skolan do well at schoolklara sig dåligt come off (do) badly, give a poor account of oneselfklara sig själv help oneself; ekonomiskt fend for oneselfklara sig från förkylning avoid…jag kan inte klara mig på den här lönen I cannot manage (make both ends meet) on…klara sig utan ngt do without…klara sig undan get off, escape
© NE Nationalencyklopedin AB