Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gnidatransitivt verb och intransitivt verbgned, gniditrubgnida [på] ngt med handen rub sth…gnida [på] fiolen scrape the fiddlegnida bort rub off (away)gnida in ngt rub sth ingnida in huden med… rub the skin with…intransitivt verbgned, gniditsnåla be stingyspara och gnida vard. pinch and scrape
skavatransitivt verb och intransitivt verbskavde, skavtgnida, riva rub, chafe; skrapa scrapeskava mot gnida rub, chafe [against, on]skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…skorna skaver my shoes chafe my feet
skrubbatransitivt verb~de, ~tskura scrub; gnida rub; skrapa scrape; skinnet (knät) äv. grazeskrubba sig på benet scrape (graze, chafe) one's legskrubba golvet scrub the floor
strykatransitivt verbströk, strukitfara över med handen el. smeka stroke; gnida rubstryka ngn över håret vanl. pass one's hand over (speciellt flera ggr stroke) sb's…stryka eld på en tändsticka strike a matchmed strykjärn o.d. iron; utan obj. do some (the) ironingbestryka el. med färg o.d. coatstryka en vägg paint a wallstrykaväggen en gång till give…another coating (coat of paint)breda på spreadstrykasalva på såret spread…on (apply…to) the woundutesluta el. stryka ut (över) cancel, cut out äv. bildl.; t.ex. ord äv. strike (cross) out, deletestryka ett namn från en lista strike a name off a listavlägsna o.d.stryka håret ur pannan brush one's hair [back] from…stryka svetten ur pannan wipe the perspiration from…; se äv. stryka bortunder strykanedansjö.stryka segel strike sail
intransitivt verbströk, strukitstryka med handen etc. över pass one's hand etc. over; smeka strokedra [fram] el. svepa o.d.planet strök [lågt] över hustaken …swept [low] over the roofsstryka kring huset (knuten) prowl round about…; jfr äv. stryka omkringunder strykanedan'backa'stryka på foten [för] bildl. give in [to]
reflexivt verbströk, strukitstryka sig mot rub againststryka sig över pannan, håret pass one's hand over one's…stryka sig från en lista lämna återbud scratch (strike out) one's name
partikelverbstryka bortt.ex. en hårslinga, en tår brush away; torka bort wipe off; gnida bort rub outstryka förstryka för ngt [med rött] mark sth [in red]stryka medvard., die, perishstryka nedförkorta cut downstryka omkring i skogarnaom rovdjur, rövare o.d. prowl…stryka omkring på gatorna t.ex. om ligor prowl (roam) the streetsstryka påt.ex. salva spread, applystryka underunderline; bildl. äv.:betona emphasize, stress; påpeka point outstryka övert.ex. ett ord cross (strike) out, cancel, delete
torkasubstantiv~n[spell of] drought, dry spell (weather); bildl. el. brist på något drought, shortage
transitivt verb~de, ~tgöra torr dry; få…torr äv. get…dry; låta…torka äv. let…dry; genom t.ex. gnidning äv. wipetorka ansiktet dry (wipe, mop) one's facetorka disk[en] dry (wipe) the dishesom du diskar, så kan jag torka …I'll do the drying-uptorkad frukt dried (desiccated) fruittorka fötterna på dörrmattan wipe one's feet…torka fötterna! på anslag use the doormat!torka händerna (munnen, näsan) dry (wipe) one's hands (mouth, nose)torka borttorka dammet av (från) bordet wipe the dust off the tabletorka svetten ur pannan mop [the sweat off] one's forehead (brow)torka sina tårar (tårarna ur ögonen) wipe away one's tears, dry [the tears out of] one's eyes
intransitivt verb~de, ~tbli torr dry, get dry; om mark äv. get parched; om växt äv. wither away, dry up
reflexivt verb~de, ~ttorka sig dry oneself; torka av sig wipe oneself [dry]torka sig i ansiktet (om händerna etc.), se torka ansiktet, torka händernaetc. under torkatorka dig om munnen! använd servetten! use your napkin!
partikelverbtorka av~ ren:t.ex. fötterna el. skorna wipe; glasögon äv. clean; damma av el. bord o.d. dust~ bort:damm wipe offtorka av dammet på (från) ngt wipe the dust off sthtorka borttr. (fläck o.d.) wipe (gnida rub) offtorka bort en tår dry (brush) away a tearitr. get dried up; om vätska äv. dry up; vissna wilt, withertorka fastdry and get stuck <vid to>torka ihopkrympa ihop shrink [in drying]torka initr.om färg o.d. dry (get dried) upbildl., vard. come to nothing, not come off, be washed outtorka innecome to nothing, not come offtorka upptr. wipe (mop) upitr. dry up, get dry [again]torka utitr. el. om t.ex. flod dry up, run drytr. dry
© NE Nationalencyklopedin AB