Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

glimmersubstantivglimretskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasglans gleaming etc., gleam, glitter; jfr glimma~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasminer. mica
skimraintransitivt verb~de, ~tshimmer, glimmer
skimmersubstantivskimretshimmer, glimmer; månens lightett romantiskt skimmer a romantic light
glimmaintransitivt verb~de, ~tgleam; svagare glimmer; glittra glitter; om t.ex. dagg glisten <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>allt som glimmar är inte guld all that glitters is not gold
skymtatransitivt verb~de, ~tfå en skymt av catch (have) a glimpse of; spec. i betydelsen ana glimpse, get a glimmer ofintransitivt verb~de, ~tvara skönjbar:svagt o. otydligt dimly appear, emerge; glimtvis be observable (glimpsed) here and there (now and again); visa sig el. dyka upp appear here and there (emellanåt occasionally) äv. bildl.skymta fram peep out; otydligare loomskymta förbi be seen flashing past (by)
skymtsubstantiv~en, ~armera eg. ('flyktig anblick' el. 'syn') glimpse; bildl.:glimt (t.ex. av hopp) gleam, glimmer, flash; spår el. 'antydan' trace, vestige; aning el. tillstymmelse suspicion[få] se en skymt av… catch (get) a glimpse of…jag har inte sett [så mycket som] skymten av dem på flera veckor äv. I have not seen any sign (trace) of them…inte skymten av en chans not the ghost of a chance
© NE Nationalencyklopedin AB