Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

glimmaintransitivt verb~de, ~tgleam; svagare glimmer; glittra glitter; om t.ex. dagg glisten <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>allt som glimmar är inte guld all that glitters is not gold
glimraintransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse glimma
glimmersubstantivglimretskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasglans gleaming etc., gleam, glitter; jfr glimma~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasminer. mica
© NE Nationalencyklopedin AB