Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

glanslösadjektiv~tlustreless, lacklustre, dull
1 mattadjektiv=kraftlös faint <avt.ex. hungerskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswitht.ex. svältskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; svag el. klen weak, feeble samtliga äv. bildl. om t.ex. försök, intressekänna sig matt feel faint (utmattad exhausted, done-up, 'hängig' out of sorts)för ögat:om t.ex. yta el. guld el. målarfärg el. papper (speciellt foto.) matt; mattslipad el. om t.ex. glas el. silver frosted, ground; glanslös dull, dead; om t.ex. hår el. öga lustreless
© NE Nationalencyklopedin AB