Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

glanssubstantiv~englänsande yta: lustre; sidens o.d. sheen, gloss; gulds glitter; pålagdel.erhållen genom gnidning shinesken el. skimmer brilliance, brightness; strålglans radianceprakt splendour, magnificence; ära el. berömmelse glory, lustresprida glans över lend (add) lustre tohan solade sig i glansen från sin fru he basked in the glory of…klara ett prov med glans come out of…with flying colours, do brilliantly at…
lystersubstantiv~nglans lustre
ollonsubstantiv~et, =bot., ek~ acorn; bok~ beechnutanat. glanspl. glandes
glimmersubstantivglimretskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasglans gleaming etc., gleam, glitter; jfr glimma~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasminer. mica
praktsubstantiv~ensplendour; ståt pomp; glans glorysommaren stod i sin fulla prakt …in its full splendour
härlighetsubstantiv~en, ~erglans, bibl. glory; prakt splendourhärligheter läckerheter delicacieshela härligheten vard., alltihop the whole lot (whole bag of tricks, whole show)
förlänatransitivt verb~de, ~tförläna ngn ngt grant sb…; begåva endow sb with…; tilldela confer…on sb; hist., som förläning enfeoff sb with…förlänaglans åt lend…to
kungligadjektiv~troyal; om makt el. glans el. värdighet m.m. äv. regalKungliga (Kungl.) Biblioteket the Royal [Swedish] Libraryde kungliga kungafamiljen the royal family (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskungligheterna the royal personages
mattasintransitivt deponensverbmattades, mattatsmattas [av] bli mattare (svagare) become weaker etc.; jfr matt; om färg, glans o.d. fade; bildl.:om t.ex. intresse flag; om kurs weaken; om t.ex. trafik slacken [off]; om blåst abate
skänkatransitivt verbskänkte, skänktgive; förära present <ngn ngt sb with sth>; t.ex. glädje afford; t.ex. glans lendskänka ngn sitt hjärta give one's heart to sbskänka bort give awayåld.skänka i hälla pour
© NE Nationalencyklopedin AB