Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gladasubstantiv~n, gladorzool. kite
tillropsubstantiv~et, =call, shoutglada tillrop joyous acclamation (acclamations (pl.))
gladadjektivglattuppfylld av glädje happy; nöjd el. belåten pleased <över about (with)>; svagare el. vanl. endast pred. glad <över about; över attsatsskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[that] sats>skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. SEM-group saknassamtliga äv. i hövlighetsfrasergladlynt cheerful; uppsluppen el. munter merryglad [och trevlig] jollyglada färger bright (cheerful) coloursglada nyheter good news (sg.)glad påsk! [A] Happy Easter!Glada änkan the Merry Widowen glad överraskning a pleasant surprisegöra ngn glad make sb happydu kan vara glad,att det inte är värre you may be glad…jag är glad att du kom I am glad (starkare so happy, delighted) that you camevara glad att få ett tips be glad of…
2 lagsubstantiv~et, =sport.el.arbets~ team; sport. äv. side; roddar~ crew; arbetar~ gang; sällskap company; krets setdela upp sig på lag make up sideslaget runt go the round, circulate (be passed round) among the companylåta ngt laget runt pass (hand)…roundi glada vänners lag in convivial companyha ett ord med i laget have a say (a voice) in the matteröver lag genomgående without exception, all along the line; utan åtskillnad wholesale; samtliga all round, to a manordningi (ur) lag in (out of) orderbelåtenhetgöra (vara) ngn till lags please (suit) sbi kortaste laget rather (a bit) short, a bit on the short side, almost too short500 kronor är i mesta (minsta) laget …is pretty much (precious little)i senaste laget almost too late; i sista minuten only just in time, at the last momentvid det laget by then (that time)
© NE Nationalencyklopedin AB