Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gladadjektivglattuppfylld av glädje happy; nöjd el. belåten pleased <över about (with)>; svagare el. vanl. endast pred. glad <över about; över attsatsskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[that] sats>skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. SEM-group saknassamtliga äv. i hövlighetsfrasergladlynt cheerful; uppsluppen el. munter merryglad [och trevlig] jollyglada färger bright (cheerful) coloursglada nyheter good news (sg.)glad påsk! [A] Happy Easter!Glada änkan the Merry Widowen glad överraskning a pleasant surprisegöra ngn glad make sb happydu kan vara glad,att det inte är värre you may be glad…jag är glad att du kom I am glad (starkare so happy, delighted) that you camevara glad att få ett tips be glad of…
förnöjdadjektiv-nöjtglad happy, pleased; belåten contented, satisfiedglad och förnöjd (pred.) happy and content
glittrandeadverbvara glittrande glad …in sparkling[ly high] spirits
gladlyntadjektiv=cheerful; glad o. vänlig good-humoured
stasssubstantiv~envard. finery, glad rags (pl.)
glädjebudskapsubstantiv~et, =good news (sg.)glad tidings (pl.)ett glädjebudskap joyful news
1 glattadverb (jfr glad); cheerfully, joyfully, gailybli glatt överraskad be pleasantly surprised
gamängsubstantiv~en, ~er, en glad gamäng ngt åld. a bright spark
lärkasubstantiv~n, lärkorzool. [sky]larkglad som en lärka merry as a lark
stundomadverbat times, now and then, sometimesstundomglad stundomledsen sometimes…sometimes…
© NE Nationalencyklopedin AB