Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gladadjektivhappy <över about, with>; nöjd pleased <över about, with>; förtjust delighted <över with>glad påsk! Happy Easter!en glad överraskning a pleasant surprisejag är glad att du kom I'm glad that you came
gladlyntadjektivcheerful; glad och vänlig good-humoured
ömsomadverbhon är ömsom glad ömsom sorgsen she is sometimes happy, sometimes sad
påsksubstEasterglad påsk! Happy Easter!; se julför vidare ex.
glädjaverbglädja ngn give sb pleasure <med att göra ngt by doing sth>glädja sig be glad <åt, över about>det gläder mig I am glad; stark. I am delighted
lyckligadjektivglad happy <över about, at>; gynnad av lyckan fortunate; tursam lucky; framgångsrik successfullycklig resa! pleasant journey!
1 stämningsubstsinnesstämning mood, temper; atmosfär atmospherestämningen var tryckt there was a feeling of depressionvara i stämning el. vara i den rätta stämningen för… be in the right mood for…i glad (festlig) stämning in high spirits
uppåtprepositionup to, up towardsuppåt landet från havet up country; norrut in the north of the country
adverbupwards
adjektivvara uppåt glad be in high spirits
roligadjektivskojig funny; trevlig nice, pleasant; roande amusingdet var roligt att få träffa dig it was nice to meet youdet var roligt att höra I am glad to hear itroligt! how nice!; så skojigt what fun!
sinnesubstfysiol. sensevara från sina sinnen be out of one's mind, be out of one's sensesvid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's sensesförstånd mind; hjärta heart; sinnelag disposition, natureett glatt sinne a cheerful dispositionha sinne för have a feeling for; ha blick för have an eye for; förstå sig på have an instinct forman vet inte vad han har i sinnet one doesn't know what he is up tosätta sig i sinnet att göra ngt set one's mind on doing sthvara glad till sinnes be in a happy mood
© NE Nationalencyklopedin AB