Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

glädjeropsubstantiv~et, =shout (cry) of joy
jubelsubstantivjublethänförelse rejoicing; triumferande exultation; glädjerop shout[s (pl.)] of joy, enthusiastic cheering (cheers (pl.)) <över at>; munterhet hilarity, merrimentdå brast jublet lös[t] then a storm of cheering burst forth
© NE Nationalencyklopedin AB