Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gjutatransitivt verbgöt, gjutithälla pour; sprida el. t.ex. skimmer shedgjuta liv i ngt infuse (breathe) life into sthgjuta olja på vågorna pour oil on troubled watersgjuta tårar shed tearstekn. cast; metallel.glas äv. found; friare el. 'forma' mouldhans rock sitter som gjuten …fits like a glove
gjutningsubstantiv~en, ~arcasting etc.; jfr gjuta
oljasubstantiv~n, oljoroilgjuta olja på vågorna pour oil on troubled watershitta olja strike oilmåla i olja paint in oil[s]transitivt verb~de, ~toil; smörja äv. grease, lubricateolja in oil [all over], lubricate
stöpatransitivt verbstöpte, stöptgjuta cast, mouldstöpa ljus make (dip) candlesde är stöpta i samma form bildl. they are cast in the same mouldstöpa om recast, remould; bildl. äv. reshape, remodel
© NE Nationalencyklopedin AB