Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

givenadjektivgiven; avgjord clear, evidentdet är givet! of course!det är en given sak it's a matter of courseta för givet att… take it for granted that…
tilltalsnamnsubstfirst name, given name; ngt åld. Christian name
bedövningsubstmed. anaesthesiabedövning be given an anaesthetic
förtursubstpriorityförtur be given priorityge förtur åt give priority to
villkorligadjektivconditionalde fick villkorlig dom they were given a conditional (suspended) sentence
frittadverbfreelyfritt fram för förslag any suggestions?det är fritt fram the green light has been given
näsbrännasubstvard.hon fick sig en näsbränna she got a telling-off; en minnesbeta she was given a lesson
tillåtelsesubstpermissionbe om tillåtelse att få göra ngt ask permission to do sthtillåtelse att göra ngt be given permission to do sth
förnamnsubstfirst name; om kristen ibland Christian name; spec. amer. given namevad heter du i förnamn? what is your first name?
beställaverbrekvirera order; boka bookhar ni beställt? på restaurang etc. have you ordered?, have you given your order?får jag beställa! may I order, please?beställa tid hos make an appointment with
© NE Nationalencyklopedin AB