Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

giltigadjektivvalid
gällandeadjektivgiltig valid <för for>en gällande lag a law that is in forcegöra gällande hävda maintaingöra sig gällande a) hävda sig assert oneself b) vara framträdande be in evidence
gällaverbgälla för a) räknas som el. anses som count b) vara värd be worthvara giltig be validdetta gäller (gäller för) samtliga fall this holds good for all casesangå concernvad gäller saken? what is it about?det gäller liv eller död it is a matter of life and deathnär det gäller when it really matters
© NE Nationalencyklopedin AB